Lokalhistorisk Arkiv, Historisk Forening for Løgumkloster Kommune

Husk vores udflugt den 18. maj

Tilmelding senest den 11. maj.
Se mere ved at klikke på plakaten her til højre.

Foredrag om KZ-lejre, udflugt til Ladelund

06.04.2022.
Historisk Forening for Løgumkloster Kommune afholder sammen med de historiske foreninger i Bredebro og Skærbæk samt Danske Seniorer i Løgumkloster en bustur til Ladelund, Rens, Burkal, Bylderup og Bredevad.
Forud for turen er der et foredrag om KZ-lejrene i Ladelund og Husum.

Foredraget foregår i Løgumkloster Forsamlingshus den 20. april kl. 19:30  Pris for foredraget er 65 kr,(inkl. kaffe og kage) 
Tilmelding til foredraget senest 14. april til Erk Jensen, tlf. 40222771 eller mail: erikjensen6240@gmail.com

Busturen foregår onsdag, den 18. maj med start fra Markedspladsen i Løgumkloster kl. 13  og koster 185kr. (inkl.  kaffe og kage). Der er også mulighed for påstigning i Bredebro eller Skærbæk. Tilmelding senest den 11. maj til Gunnar Jensen på mail: gjvisby@gmail.com; betaling bedes foretaget samtidig på 9827 8820018150; navn og påstigningssted skal oplyses ved tilmelding og navn skal oplyses ved betaling.

Historisk Forening har udgivet hæfte om Genforeningen i Løgumkloster. Kan købes på Lokalhistorisk Arkiv, Mellemgade 4. Pris kr. 25,00