Lokalhistorisk Arkiv, Historisk Forening for Løgumkloster Kommune

Jubilæumsbog

I forbindelse med foreningens 50 års jubilæum er der udgivet en bog med billeder og fortællinger om ejendomme i hele kommunen. Bogen udleveres til foreningens medlemmer, og den kan købes hos foreningen og hos den lokale bogbandler for 150 kr. En god ide til en julegave.

Vellykket jubilæumsfest

Tirsdag, den 22. november fejrede vi foreningens 50 årige beståen. 
Festen blev holdt i Refugiets havesal og der deltog 85. Formanden, Vagn Lauritzen bød velkommen, og efter fællessang "Hvor smiler fager den danske kyst" præsenterede Allan Honoré foreningens jubilæumsbog, og derefter fortalte Frede Gotthardsen om Foreningens tilblivelse og udviklingen frem til i dag.
Efter kaffen blev Allan Honoré udnævnt til æresmedlem for hans store engagement i foreningen.
Sten Haarløv tog også ordet og roste foreningen og arkivet for det store arbejde og han fremhævede specielt de skiftende interessante udstillinger i arkivets vinduer.

Jubilæum den 22. november

Vi fejrer, at det den 22. november i år er 50 år siden nogle fremsynede (og også tilbageskuende) personer tog initiativ til at oprette en Historisk forening i den da nyoprettede Løgumkloster Kommune.

Vi har inviteret foreningens medlemmer til at fejre dagen med kaffebord i Refugiets havesal. Ved samme lejlighed præsenteres vores jubilæumsbog, og den vil blive udleveret til de tilstedeværende medlemmer.


Generalforsamling 2022

D. 29.10.2022: Generalforsamlingen blev afviklet planmæssigt i torsdags. Bestyrelsens opråb om fuldmagter bar frugt, i alt var 110 medlemmer repræsenterede, så forsamlingen var til fulde beslutningsdygtig. 
Robert Nielsen ledte os sikkert igennem dagsordenen, og de foreslåede ændringer af vedtægterne blev vedtaget enstemmigt, så vi nu har nogle tidssvarende bestemmelser at arbejde ud fra.
Vedtægter for både forening og arkiv kan ses her på siden under menupunktet "Vedtægter".
Indkaldelse til generalforsamling er sendt ud til medlemmer på mail, og der er indkaldt via Ugeavisen, Tønder.
Bemærk at der forslag om vedtægtsændringer på ddagordenen.

Velkommen til vores hjemmeside

Så er vi klar til bogloppemarked igen.
Kom og gør et godt køb.
Det foregår 3-4. september og 10-11. september i Mellemgade 4, alle dage 10-16.

Husk vores udflugt den 18. maj

Tilmelding senest den 11. maj.
Se mere ved at klikke på plakaten her til højre.

Foredrag om KZ-lejre, udflugt til Ladelund

06.04.2022.
Historisk Forening for Løgumkloster Kommune afholder sammen med de historiske foreninger i Bredebro og Skærbæk samt Danske Seniorer i Løgumkloster en bustur til Ladelund, Rens, Burkal, Bylderup og Bredevad.
Forud for turen er der et foredrag om KZ-lejrene i Ladelund og Husum.

Foredraget foregår i Løgumkloster Forsamlingshus den 20. april kl. 19:30  Pris for foredraget er 65 kr,(inkl. kaffe og kage) 
Tilmelding til foredraget senest 14. april til Erk Jensen, tlf. 40222771 eller mail: erikjensen6240@gmail.com

Busturen foregår onsdag, den 18. maj med start fra Markedspladsen i Løgumkloster kl. 13  og koster 185kr. (inkl.  kaffe og kage). Der er også mulighed for påstigning i Bredebro eller Skærbæk. Tilmelding senest den 11. maj til Gunnar Jensen på mail: gjvisby@gmail.com; betaling bedes foretaget samtidig på 9827 8820018150; navn og påstigningssted skal oplyses ved tilmelding og navn skal oplyses ved betaling.

Historisk Forening har udgivet hæfte om Genforeningen i Løgumkloster. Kan købes på Lokalhistorisk Arkiv, Mellemgade 4. Pris kr. 25,00