Lokalhistorisk Arkiv, Historisk Forening for Løgumkloster kommune

Oversigt over hvilke arkivalier der findes i arkivet

Kort beskrivelse af arkivaliesamlinger:

Samlingen er opbygget efter SLA's system, hvor der er en personalhistorisk afdeling, en topografisk afdeling med ejendomme og en saglig afdeling med forvaltning, foreninger, erhvervsliv og andet.

Endvidere en del om arkæologiske undersøgelser.

Kort beskrivelse af kopisamlinger:

Kirkebøger op til ca. 1900 for de gamle sogne og ligeledes folketællinger.

Kort beskrivelse af mikrokortsamlinger:

Kirkebøger fra sognene sluttende i sidste halvdel af 1800 og folketællinger fra 1803, 1845 og 1921.

Kort beskrivelse af avisudklipssamlinger:

Jydske Tidende (Løgumkloster området) 1929 - 1979.

Vestkysten 1969 - 1991.

JydskeVestkysten 2005 - 2009.

Særlige samlinger:

Billedsamling.

Diassamling.

Lydbåndssamling.

Film/video/DVD samling.

Håndbogssamling.