Lokalhistorisk Arkiv, Historisk Forening for Løgumkloster Kommune

Oversigt over kommende arrangementer

Her på siden kan der ses billeder fra de seneste arrangmenterHistorisk Forening for Løgumkloster Kommune er nu klar med dette års årsskrift.
I år er det på 52 sider, og det indeholder lidt af hvert for de historieinteresserede:
Marion Mikkelsen Ohlsen fortæller om sin barndoms gade, Markledgade og om indbyggerne og livet der i 1950erne og 1960erne.
Niels Sterum har undersøgt traditionen om at den sidste prior fra klosteret skulle være blevet sognepræst i Abild.
Allan Honoré har to artikler med, en om et ulykkestilfælde i Løgumkloster for 130 år siden, og en om den fransk-tyske krig (1870-1871) og de faldne i denne krig her fra egnen.
Vagn Lauritzen har skrevet om en kriminalteknisk undersøgelse i forbindelse med et selvmord for 117 år siden og hvad der siden skete med familien samt om familien Bock, der drev pibefabrikken i Mellemgade.

Velkommen til vores hjemmeside