Foreningens historie

Historisk Forening for Løgumkloster Kommune blev stiftet den 22. november 1972, og har som navnet siger den daværende Løgumkloster Kommune som virkeområde.

Løgumkloster Kommune omfattede dengang foruden den tidligere Løgumkloster Flække også Løgumkloster Landsogn (Ellum og Draved m.m.), Øster Højst Sogn, Bedsted Sogn og Nørre Løgum Sogn; ved den seneste kommunalreform blev den en del af Tønder Kommune.

Foreningens formål er at sikre kildemateriale til kommunens historie og egnens historiske minder.

Dette gør foreningen primært ved at drive Lokalhistorisk Arkiv for Løgumkloster Kommune.

Arkivet startede naturligt nok i det små i et par lokaler på rådhuset. Efterhånden blev pladsen for trang, og man fik tildelt først et, senere 2 kælderlokaler på kommuneskolen. Forholdene var dog ikke optimale, dels var der fugtproblemer, der nødvendiggjorde en stadig brug af affugtere, dels var adgangsforholdene for publikum ikke optimale.

Løgumkloster Kommune sørgede derfor for at vi kunne flytte til de nuværende lokaler i Mellemgade 4, hvor vi har rigtig gode forhold med gode publikumsfaciliteter.

Arkivet er siden oprettelsen blevet ledet på kyndig vis af Frede Gotthardsen, der også var initiativtager til oprettelsen af Foreningen.

Arkivet har i løbet af årene samlet mange interessante arkivalier af hvilke kan nævnes:

·        Avisudklip med lokalnyt

·        Kopier af kirkebøger, folketællinger mm

·        En stor billedsamling med ca. 4000 billeder fra hele kommunen

·        Arkivalier fra både kommunale myndigheder, foreninger, ejendomme, private og forretninger.

·        Et stort fagbibliotek med bøger af lokalhistorisk interesse.

Arkivet er afhængig af at modtage arkivalier fra alle, private som forretninger, foreninger mm. Vi er stort set interesseret i alt, breve, kort, billeder, skøder, forsikringspapirer, personlige papirer, protokoller og lignende.

Personfølsomme oplysninger kan beskyttes med klausul, og i det hele taget følger vi lovgivningen med hensyn til tilgængelighed mm.

Derfor må man hellere aflevere til arkivet end at smide ud .